נוימן חיינר אדריכלים | silver lining – שכונת מגורים בניגריה

silver lining – שכונת מגורים בניגריה

הגשה לתחרות מוזמנים, בשיתוף יואב מסר אדריכלים.

מיקום: אבוג'ה, ניגריה

שנה: 2014

סטטוס – בשיפוט

שטח סה"כ: 27600 מ"ר.  שבעה טיפוסי מגורים, מוילות בנות 500 מ"ר, דרך דו ותלת משפחתי, ועד לבניה רוויה.

כשקו הופך מקום.
בניגוד לתפיסת תכנון המגורים הרווחת היוצאת מתוך תפיסה נפחית, סגורה ומוגדרת, הקונספט הייחודי לפרויקט מגדיר את מרחב המגורים באמצעות קו – משטח. השימוש במשטח, מאפשר השתלבות מדויקת ורגישה יותר במרחב הנופי, יוצר חללי פנים גמישים ודינאמיים ומקנה לפרויקט שפה מודרנית, ייחודית, מדויקת ופתוחה. השימוש בקו, במשטח, משקף תפיסה תכנונית הרואה באדריכלות פלטפורמה, במה וסיפור מסגרת לפעילות אנושית. על פיה, אדריכלות טובה מקנה את התנאים הפונקציונאליים האופטימאליים ולא פחות מכך מעוררת השראה. רגישות סביבתית ("בניה ירוקה" ויעילות כלכלית): המשטחים ממוקמים באופן מדורג בהתאם לשיפוע המדרון תוך צמצום משמעותי בהיקף עבודות העפר ובהקמת קירות תמך. השפה העיצובית הא-סימטרית מאפשרת התייחסות פרטנית והתאמה לתנאי השטח המשתנים.
פתיחות: פרוק המסה הבנויה, דרוגה ביחס למדרון ומגוון פתרונות המיסוך (קירות מילואה, רפפות קבועות, תריסים ניידים, וילונות) מאפשר שליטה על רמות האינטימיות וממקסם את השימוש במשאבים טבעיים הן ברמה האנרגטית והן ברמה החווייתית. דיאלוג דינאמי בין אדם וסביבתו – הטבעית והבנויה.
גמישות: קו המתאר המתפתל מגדיר באופן ברור ומזוהה את אופי הבינוי. "סיפור המסגרת" מקנה גמישות תכנונית ומאפשר הן פיתוח יעיל של מגוון טיפוסי בתים בשלבים מוקדמים והן התאמה אישית בשלבים מתקדמים על פי דרישת הלקוחות. יצירתיות, חדשנות, מיתוג: שפה מודרנית מגובשת נקיה ואלגנטית אשר מבדילה את עצמה מהאדריכלות האקלקטית של השכונות הסובבות ומבטאת עידן חדש של סביבת מגורים עדכנית המתכתבת עם מגמות עולמיות.

Design by MoZi