נוימן חיינר אדריכלים | בית בתל-אביב

בית בתל-אביב

מקום: רמת החייל

שטח: 300 מ"ר
מגרש: 400 מ"ר

סטאטוס: בבניה

צוות תכנון במשרד: שרון נוימן, הילה צור, תמר זהר

Design by MoZi