נוימן חיינר אדריכלים | בית ברמת חן

בית ברמת חן

מיקום: רמת חן, רמת גן

שנה: 2016

גודל: 280 מ"ר

מגרש: 410 מ"ר

צוות תכנון במשרד: יפתח חיינר, שרון נוימן, תמר זהר

Design by MoZi