נוימן חיינר אדריכלים | בית בקיבוץ

בית בקיבוץ

מיקום: שפיים

שנה: 2015

שטח: 120מ"ר

מגרש: 300מ"ר

צוות תכנון במשרד: שרון נוימן, תמר זהר

מתוך פרויקט הרחבת קיבוץ שפיים שתוכנן בשיתוף אדריכל עופר ארז

צילום: עמית גושר

Design by MoZi