נוימן חיינר אדריכלים | בית בצהלה

בית בצהלה

מקום: צהלה

שטח: 460 מ"ר

מגרש: 580 מ"ר

סטאטוס: בהגשה

צוות תכנון במשרד: יפתח חיינר, שרון נוימן, תמר זהר

 

Design by MoZi