נוימן חיינר אדריכלים | בית בעין הים

בית בעין הים

שטח: 180 מ"ר
מגרש: 400 מ"ר
סטאטוס: בבניה

צוות תכנון במשרד: שרון נוימן, הילה צור, תמר זהר

Design by MoZi