נוימן חיינר אדריכלים | LK house, ramat chen

LK house, ramat chen

location: ramat chen, ramat gan

year: 2016

size: 280 sqm

plot: 410 sqm

team: iftah hayner, sharon neuman, tamar zohar

Design by MoZi