נוימן חיינר אדריכלים | בית בשהם

בית בשהם

מקום: שהם

שטח: 250 מ"ר

מגרש: 380 מ"ר

צוות תכנון במשרד: יפתח חיינר, שרון נוימן, תמר זהר

 

Design by MoZi