נוימן חיינר אדריכלים | בית במושב בשרון

בית במושב בשרון

מקום: חרוצים

שטח: 307 מ"ר

מגרש: 770 מ"ר

סטאטוס: בבניה

צוות תכנון במשרד: שרון נוין, יפתח חיינר, תמר זהר

 

Design by MoZi