נוימן חיינר אדריכלים | SHOHAM RESIDENCE

SHOHAM RESIDENCE

Location: Shoham

Area: 250 Sq. Meters

Premise: 380 Sq. Meters

Design Team: Iftah Hayner, Sharon Neuman, Tamar Zohar

Design by MoZi